rakstnieki.raksti.stāsti.notikumi

rakstnieki.raksti.stāsti.notikumi
bites.šūnas.medus.strops

piektdiena, 2015. gada 18. septembris

Šūna.Dzejas diena Ķegumā bibliotēkā. 23.09.2015.23.septembrī, plkst.19.00, Ķeguma novada bibliotēkā.

Dzejas dienām veltīts pasākums
“Tā zilā ilgu puķe”. Rainis un Aspazija.

Muzicēs un dzeju lasīs Ķeguma ģitārstudijas ansamblis Daces Priedoliņas vadībā :
ģitāristi Dace Priedoliņa, Dzintra Žanno, Danute Trivola, Egils Viškints, Māris Cīrulis, Atis Dadzītis,
flautiste Diāna Virse un bundziniece Katrīna Rotgalve.
Skanēs Raimonda  Paula, Imanta Kalniņa , Zigmāra Liepiņa, Mārtiņa Brauna un Kaspara Bārbala /"Auļi"/ dziesmas ar Aspazijas un Raiņa vārdiem.
Sandras Sabīnes Jaundalderes poētisko veltījumu Rainim un Aspazijai - "Nenosūtītas vēstules" lasīs Katrīna Rotgalve.

Esiet mīļi gaidīti.