rakstnieki.raksti.stāsti.notikumi

rakstnieki.raksti.stāsti.notikumi
bites.šūnas.medus.strops

sestdiena, 2014. gada 13. septembris

Šūna - Dzejas diena Lielvārdē. 20.09.2014.


Dziesmas ar Andas Līces tekstu dziedās: Kultūras nama "Lielvārde" sieviešu vokālais ansamblis PUSNAKTS STUNDĀ (mākslinieciskā vadītāja Baiba Klepere) un Tomes Tautas nama SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS (mākslinieciskā vadītāja Ingrīda Klepere).